Actueel

Inventarisatie transformatiewens recreatiewoningen

Geplaatst op
Eigenaren of verenigingen van eigenaren (VVE’s) van recreatiewoningen op vakantieparken, met een…

Cursusdagen ‘Toezichthouden op vakantieparken’

Geplaatst op
Op 9, 11 en 22 april a.s. organiseert het CCV in samenwerking met het Ariadne project drie…

Vervolgaanpak vakantieparken

Geplaatst op
Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge heeft een langjarige (vervolg)…

Eindrapportage Actie-agenda Vakantieparken 2021-2022

Geplaatst op
De afgelopen twee jaar is in de Actie-agenda Vakantieparken 2021-2022 ingezet op de ontwikkeling…

Scan Toeristisch Ondernemerschap

Geplaatst op
Recent ontwikkelde HISWA-RECRON, samen met de provincies Drenthe, Overijssel, Noord-Holland en…

Inventarisatie leergang omgevingswet rondom vakantieparken

Geplaatst op
Vitale Vakantieparken Drenthe, Vitale Vakantieparken Veluwe en Platform31 willen een leergang over…

Workshop voor toezichthouders op vakantieparken: dit moet je weten

Geplaatst op
Ben jij toezichthouder in een gemeente met vakantieparken? En moet je in jouw gemeente weleens…

Wonen toestaan in recreatiewoningen: hoe bepaal je dat als gemeente?

Geplaatst op
Gemeenten kunnen vanaf nu een handig afwegingskader gebruiken als ze erover denken om wonen toe te…

Ondersteuning voor gemeenten bij transformatie vakantieparken

Geplaatst op
Het nieuwe Expert- en aanjaagteam Transformatie Vakantieparken helpt gemeenten om niet-vitale…

Trainingen mensenhandel gegeven door Defence for Children

Geplaatst op
Defence for Children heeft een aantal verschillende trainingen ontwikkeld voor personeel op…

Managementsamenvatting Eindrapportage Actie-agenda 2018-2020

Geplaatst op
In november 2018 ondertekenden vertegenwoordigers van het Rijk, de provincies Drenthe, Noord-…

Actie-agenda 2021-2022 ondertekend

Geplaatst op
Op 27 januari 2021 tekende minister Ollongren samen met vertegenwoordigers uit het veld, de Actie-…

“Preventie op de camping”, artikel in Tijdschrift Gezondheidswetenschappen

Geplaatst op
Resultaten van twee pilots in West-Brabant in het souterrain van de woningmarkt.  GGD West-Brabant…

Registratie recreatieobjecten in de BAG

Geplaatst op
De provincie Gelderland heeft met een financiële impuls van het ministerie van BZK onder andere het…

Internetconsultatie wijziging Bor gestart!

Geplaatst op
Graag wijzen we jullie erop dat de internetconsultatie voor de wijziging van het Bor ten aanzien…

In gesprek met… Tonique Hollander

Geplaatst op
Wij gingen in gesprek met Tonique Hollander, werkzaam in de taskforce van Vitale Vakantieparken…

Handreiking APV en ondermijning

Geplaatst op
Het landelijke Aanjaagteam Ondermijning (ATO), van het Strategisch Beraad Ondermijning, heeft de…

Effecten coronacrisis op ondermijning op vakantieparken

Geplaatst op
De komst en duur van de Landelijke Actieagenda heeft ertoe geleid dat veel overheidspartners weten…

Coronacrisis: extra inzet programma Vitale Vakantieparken

Geplaatst op
De gevolgen van de coronacrisis zijn groot voor de toeristisch-recreatieve sector en dus ook voor…

Kamerbrief minister Grapperhaus

Geplaatst op
Inter- en intragemeentelijke informatiedeling blijkt al langere tijd een aandachtspunt.

Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

Geplaatst op
Dit wetsvoorstel verankert een duidelijk taak voor gemeenten om te komen tot een integrale en…

Coronacrisis in de recreatie- en vrijetijdssector

Geplaatst op
De coronacrisis heeft een grote impact op de recreatie- en vrijetijdssector. Teruglopende boekingen…

Kamerbrief minister van Veldhoven Vakantieparken

Geplaatst op
Minister van Veldhoven (Milieu en Wonen) heeft op 3 april 2019 de Tweede Kamer geïnformeerd over de…