Actueel

Inventarisatie transformatiewens recreatiewoningen

Geplaatst op 06-03-2024

Eigenaren of verenigingen van eigenaren (VVE’s) van recreatiewoningen op vakantieparken, met een wens tot transformatie om permanent wonen mogelijk te…

Cursusdagen ‘Toezichthouden op vakantieparken’

Geplaatst op 19-02-2024

Op 9, 11 en 22 april a.s. organiseert het CCV in samenwerking met het Ariadne project drie cursusdagen om toezichthouders…

Vervolgaanpak vakantieparken

Geplaatst op 18-07-2023

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge heeft een langjarige (vervolg)aanpak voor vakantieparken aangekondigd. Het transformeren van vakantieparken…

Eindrapportage Actie-agenda Vakantieparken 2021-2022

Geplaatst op 18-07-2023

De afgelopen twee jaar is in de Actie-agenda Vakantieparken 2021-2022 ingezet op de ontwikkeling van instrumenten, die kunnen helpen om…

Scan Toeristisch Ondernemerschap

Geplaatst op 26-04-2023

Recent ontwikkelde HISWA-RECRON, samen met de provincies Drenthe, Overijssel, Noord-Holland en Limburg de Scan Toeristisch Ondernemerschap. Deze online tool ondersteunt…

Inventarisatie leergang omgevingswet rondom vakantieparken

Geplaatst op 17-06-2022

Vitale Vakantieparken Drenthe, Vitale Vakantieparken Veluwe en Platform31 willen een leergang over Vakantieparken en de Omgevingswet ontwikkelen. De Omgevingswet biedt…

Workshop voor toezichthouders op vakantieparken: dit moet je weten

Geplaatst op 17-11-2021

Ben jij toezichthouder in een gemeente met vakantieparken? En moet je in jouw gemeente weleens toezicht houden op deze parken?…

Wonen toestaan in recreatiewoningen: hoe bepaal je dat als gemeente?

Geplaatst op 13-09-2021

Gemeenten kunnen vanaf nu een handig afwegingskader gebruiken als ze erover denken om wonen toe te staan in recreatiewoningen. Wanneer…

Ondersteuning voor gemeenten bij transformatie vakantieparken

Geplaatst op 09-07-2021

Het nieuwe Expert- en aanjaagteam Transformatie Vakantieparken helpt gemeenten om niet-vitale vakantieparken (deels) een woonbestemming te geven. In verschillende regio’s…

Trainingen mensenhandel gegeven door Defence for Children

Geplaatst op 12-04-2021

Defence for Children heeft een aantal verschillende trainingen ontwikkeld voor personeel op vakantieparken.

Actie-agenda 2021-2022 ondertekend

Geplaatst op 03-02-2021

Op 27 januari 2021 tekende minister Ollongren samen met vertegenwoordigers uit het veld, de Actie-agenda vakantieparken 2021-2022.

Managementsamenvatting Eindrapportage Actie-agenda 2018-2020

Geplaatst op 01-02-2021

In november 2018 ondertekenden vertegenwoordigers van het Rijk, de provincies Drenthe, Noord-Brabant en Gelderland, HISWA-RECRON, GGD GHOR Nederland, Stichting Valente,…

Toezicht en handhaving op vakantieparken

Geplaatst op 21-10-2020

Bevoegdheden toezichthouders in beeld

“Preventie op de camping”, artikel in Tijdschrift Gezondheidswetenschappen

Geplaatst op 01-09-2020

Resultaten van twee pilots in West-Brabant in het souterrain van de woningmarkt.  GGD West-Brabant ontwikkelde preventieve werkwijzen voor recreatieparken, naar…

Registratie recreatieobjecten in de BAG

Geplaatst op 16-07-2020

De provincie Gelderland heeft met een financiële impuls van het ministerie van BZK onder andere het project ‘Recreatieobjecten adressen toekennen’…

Internetconsultatie wijziging Bor gestart!

Geplaatst op 30-06-2020

Graag wijzen we jullie erop dat de internetconsultatie voor de wijziging van het Bor ten aanzien van de mogelijkheden om omgevingsvergunningen voor…

In gesprek met… Tonique Hollander

Geplaatst op 17-06-2020

Wij gingen in gesprek met Tonique Hollander, werkzaam in de taskforce van Vitale Vakantieparken Drenthe. We spraken met haar over…

Effecten coronacrisis op ondermijning op vakantieparken

Geplaatst op 13-05-2020

De komst en duur van de Landelijke Actieagenda heeft ertoe geleid dat veel overheidspartners weten wat er speelt op recreatieparken.…

Coronacrisis: extra inzet programma Vitale Vakantieparken

Geplaatst op 13-05-2020

De gevolgen van de coronacrisis zijn groot voor de toeristisch-recreatieve sector en dus ook voor de Veluwse vakantieparken. Waar mogelijk…

Handreiking APV en ondermijning

Geplaatst op 13-05-2020

Het landelijke Aanjaagteam Ondermijning (ATO), van het Strategisch Beraad Ondermijning, heeft de handreiking APV en ondermijning voor gemeenten gepubliceerd.

Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein

Geplaatst op 12-04-2020

Dit wetsvoorstel verankert een duidelijk taak voor gemeenten om te komen tot een integrale en gecoördineerde aanpak voor meervoudige problematiek…

Kamerbrief minister Grapperhaus

Geplaatst op 12-04-2020

Inter- en intragemeentelijke informatiedeling blijkt al langere tijd een aandachtspunt.

Coronacrisis in de recreatie- en vrijetijdssector

Geplaatst op 12-04-2020

De coronacrisis heeft een grote impact op de recreatie- en vrijetijdssector. Teruglopende boekingen, last-minute annuleringen en de voor de sector…

Kamerbrief minister van Veldhoven Vakantieparken

Geplaatst op 03-04-2020

Minister van Veldhoven (Milieu en Wonen) heeft op 3 april 2019 de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken…