Actie-agenda 2021-2022 ondertekend

Op 27 januari 2021 tekende minister Ollongren samen met vertegenwoordigers uit het veld, de Actie-agenda vakantieparken 2021-2022.

Geplaatst op 03-02-2021

De agenda heeft als doel om de diverse problemen die er op vakantieparken spelen verder aan te pakken. Het Rijk werkt hierbij nauw samen met IPO, VNG, GGD GHOR, Vitale Vakantieparken Veluwe, Vitale Vakantieparken Drenthe, Valente, Leger des Heils en het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC).

Vervolg

De Actie-agenda 2021-2022 is een vervolg op die van 2018-2020. De eerste Actie-agenda legde een stevig fundament waar nu een verdere verdieping op kan worden aangebracht en wordt doorgebouwd op successen en kansen. Het aanpakken van de problematiek op de vakantieparken vergt een langdurige gezamenlijke aanpak, zo blijkt uit de aanpak van de afgelopen jaren.

Download de Actie-agenda 2021-2022 (pdf).