Coronacrisis: extra inzet programma Vitale Vakantieparken

De gevolgen van de coronacrisis zijn groot voor de toeristisch-recreatieve sector en dus ook voor de Veluwse vakantieparken. Waar mogelijk wil het programma Vitale Vakantieparken ondernemers en gemeenten praktisch ondersteunen.

Geplaatst op 13-05-2020

Ondersteuning rondom corona

Met behulp van de (aangepaste) inzet van de projecten en instrumenten heeft het programma daarbij drie doelen voor ogen:

  • Op korte termijn: het voorkomen van het omvallen van goede recreatiebedrijven;
  • Op iets langere termijn: ondersteuning bieden wanneer vakantieparken weer wat gaan opveren;
  • Op termijn van 1-2 jaar: nieuwe toekomstperspectieven  bieden voor de recreatiesector: zoals met het ontwikkelen van ‘het vakantiepark van de toekomst’(idee voor uitwerking vanuit de Regiodeal Veluwe).

In overleg met de partners bepaalt het programma waar zij ondersteuning kan bieden, aanvullend op bestaande maatregelen en initiatieven van andere overheden en organisaties. Zo is op 11 mei het Corona Adviespunt gestart; hier kunnen recreatieondernemers, eigenaren en Verenigingen van Eigenaren van Veluwse vakantieparken kosteloos advies en ondersteuning krijgen bij vraagstukken die voortkomen uit de coronacrisis.
Ook wordt bekeken of en hoe de Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken kan worden ingezet in deze situatie en worden de gemeenten ondersteund door het uitwisselen van informatie, kennis en ervaringen.

Bestaande projecten en activiteiten

Ondanks de ontstane situatie kan de uitwerking en uitvoering van projecten binnen het programma ‘gewoon’ verder gaan zoals gepland. Waar nodig worden aanpassingen gedaan in de inhoud en/of fasering van projecten. Bij enkele projecten waar investeringen worden gevraagd van recreatieondernemers heeft de coronacrisis meer invloed. Deze projecten wordt zo veel mogelijk al in de ‘steigers’ gezet om op een passend moment of in andere vorm uitgevoerd te gaan worden.