Effecten coronacrisis op ondermijning op vakantieparken

De komst en duur van de Landelijke Actieagenda heeft ertoe geleid dat veel overheidspartners weten wat er speelt op recreatieparken. Op hoofdlijnen weten we hoe een vuist gemaakt kan worden tegen ondermijning en wat gedaan kan worden om verloedering en daaraan gekoppelde ondermijning te voorkomen of bij te buigen. De huidige COVID-19 (corona)crisis brengt echter nieuwe risico’s mee op het gebied van ondermijning. Jochem Spoorendonk van de Provincie Noord-Brabant vertelt over hun onderzoek hiernaar.

Geplaatst op 13-05-2020

Criminelen kunnen niet meer de grens over, er vinden veel minder straat-, winkel-, of bankovervallen plaats en drugs komen niet meer zomaar het land binnen. De provincie Noord-Brabant werkt samen met Bureau Lokale Zaken om de effecten van de huidige COVID-19 (corona)crisis op ondermijning op vakantieparken in kaart te brengen en advies voor onszelf en partners te verkrijgen. De eerste effecten zijn herkenbaar. Financiële druk op deze markt leidt tot meer mogelijke vermenging met criminele intenties, de overheid en sector zullen zich hiertoe moeten wapenen. De eerste effecten zijn te zien in de investeringen die door de onderwereld worden gedaan in topsegmenten, óók in vitale vakantieparken. Ten tweede is collusie te herkennen: een onbedoeld crimineel effect. Bijvoorbeeld: een gemeente wil een vakantiepark overeind houden en gaat voor de goedkoopste oplossing zonder te weten dat dit een crimineel betreft. Het is hierom van belang steeds secuurder te kijken naar wie achter investeringen zit, in plaats van naar het beoogde resultaat.

Via deze link vind je meer informatie over het onderzoek, namelijk een interview met Jochem Spoorendonk en ook de publicatie zelf tref je daar aan.