Eindrapportage Actie-agenda Vakantieparken 2021-2022

De afgelopen twee jaar is in de Actie-agenda Vakantieparken 2021-2022 ingezet op de ontwikkeling van instrumenten, die kunnen helpen om de problematiek op parken aan te pakken. In samenspraak met partners is ingezet op kennisontwikkeling, het ontwikkelen van bruikbare tools en ondersteuning, en het verankeren van het netwerk. De acties uit deze Actie-agenda 2021-2022 zijn gestructureerd langs drie hoofdlijnen: 1. Park en mens in beeld. 2. Toereikend instrumentarium. 3. Lerend netwerk.

Geplaatst op 18-07-2023

Vanuit de Actie-agenda 2021-2022 worden in de vervolgaanpak een aantal acties gecontinueerd. De bestaande leerkringen worden bijvoorbeeld voortgezet, zoals de leerkring voor gemeenten en hun partners over de aanpak van (ondermijnende) criminaliteit op vakantieparken. Ook wordt het dashboard Zicht op Ondermijning voor vakantieparken verder ontwikkeld, de website voortgezet, evenals de actie ter verbetering van de BAG-registratie van recreatiewoningen en standplaatsen.

Een overzicht van de acties uit de Actie-agenda Vakantieparken 2021-2022 en van de resultaten treft u aan in de eindrapportage.