Handreiking APV en ondermijning

Het landelijke Aanjaagteam Ondermijning (ATO), van het Strategisch Beraad Ondermijning, heeft de handreiking APV en ondermijning voor gemeenten gepubliceerd.

Geplaatst op 13-05-2020

De handreiking is opgesteld in samenwerking met verschillende gemeenten, Regionale Informatie- en Expertisecentra en de VNG. De handreiking dient ter inspiratie voor gemeenten die hun Algemene Plaatselijke Verordening in de strijd tegen ondermijning willen inzetten. De handreiking vind je hier.