In gesprek met… Tonique Hollander

Wij gingen in gesprek met Tonique Hollander, werkzaam in de taskforce van Vitale Vakantieparken Drenthe. We spraken met haar over het ondersteunen van ondernemers op vakantieparken, hoe zij integraal werken in de taskforce. Tot slot geeft ze wat tips uit haar werk mee aan andere professionals!

Geplaatst op 17-06-2020

Wie ben je en wat doe je precies?

“Mijn naam is Tonique Hollander. Ik heb een bedrijfskundige achtergrond en ben jarenlang parkmanager geweest van een groot bungalowpark in Drenthe. Anderhalf jaar geleden ben ik overgestapt naar de taskforce van Vitale Vakantieparken Drenthe. Daarbinnen richt ik mij vooral op de ondernemers. Ik help vitale vakantieparken die ambities hebben om tot de top van hun segment te horen. Door hen de nodige ondersteuning te bieden, zetten we in op een grotere kopgroep van inspirerende ondernemers die op hun beurt ook het middensegment inspireren. Het creëren van een peloton dat aanjaagt. Dat is mijn tak van sport binnen de taskforce.”

Kun je iets meer vertellen over Vitale Vakantieparken Drenthe?

“Vitale Vakantieparken Drenthe is een samenwerking van alle Drentse gemeenten, het Recreatieschap, de provincie en HISWA-RECRON. In 2018 is met alle partijen een actieprogramma opgezet. In januari 2019 is de taskforce gestart. De gemeentes zijn in de lead en bepalen de marsroute van het programma met hun eigen uitvoeringsagenda. Wij bieden hen ondersteuning, kennis en praktische hulp. Ik ga bijvoorbeeld op verzoek van de gemeenten met ondernemers in gesprek over plannen van de ondernemer om het bedrijf (nog) vitaler te maken.”

Welke successen heb je de afgelopen tijd geboekt?

“In de eerste fase van het programma hebben we veel energie gestoken in gesprekken met gemeenten, om te zorgen dat vitale vakantieparken daar op de agenda kwamen en dat alle relevante domeinen werden aangehaakt. De gezamenlijke aanpak is heel belangrijk: we bundelen krachten en kennis en benutten elkaars lessons learned. Nu dat goed geregeld is, richten wij ons steeds meer op de ondernemers. Zeker in deze coronatijd komt er veel op hen af en kunnen zij onze hulp goed gebruiken.”

Heb je een voorbeeld van een concrete casus waarbij je ondernemers hebt geholpen?

“Ja zeker. Er is een vakantiepark op een prachtige plek in de natuur, waar omwonenden, milieu- en natuurorganisaties ook belangrijke partijen zijn. Om tot een plan te komen voor de verdere ontwikkeling van dit park hebben we aan de voorkant alle betrokkenen gevraagd om na te denken over hoe zij vinden dat het park zich het beste kan ontwikkelen. Dat is een heel gaaf proces geweest, mede begeleid door DST Het Experience Bureau. Er ligt nu een inspirerend en gedragen document voor de ondernemers, waar zij verder mee aan de slag kunnen. Dat is ook een concreet succes dat we gezamenlijk geboekt hebben.”

Wat is nog lastig?

“De problematiek op de vakantieparken en de uitdagingen zijn best complex. De gemeenten staan voor de uitdaging om alle verschillende domeinen goed op elkaar af te stemmen.”

Hoe neem je die integrale aanpak zelf mee in je werk?

“We hebben een expert op het ruimtelijk domein, sociaal domein en ik zit er voor de ondernemerskant. Zo hebben we in de taskforce met z’n drieën al ontzettend veel expertise in huis om op alle vlakken een goede bijdrage te kunnen leveren. Dat werkt echt goed. Juist door de kennis te bundelen en daar nauw in samen te werken, kunnen we stappen zetten.”

Zie je ook nog verbeterpunten voor die integrale aanpak?

“Met de integrale aanpak van de taskforce zit het wel goed. Maar om meters te kunnen maken moeten zaken uiteindelijk zowel op gemeenteniveau als bij de ondernemers goed geregeld worden. Wij zijn in grote mate afhankelijk van anderen om dit verder te brengen en echt het verschil te maken. Zeker op parken met ingewikkelde eigendoms- en beheerconstructies is dit lastig. Soms heb je bijvoorbeeld te maken met verschillende VvE’s op één park die het onderling niet goed met elkaar kunnen vinden. Daar heb je een stevige uitdaging aan.

Hoe zie je dit in relatie tot de Actie-Agenda Vakantieparken?

“Ik zit natuurlijk aan de ondernemerskant en kom ook uit die hoek. Mijn focus ligt vooral bij de toeristisch-recreatieve kant: wanneer we ervoor zorgen dat de ondernemers blijven ondernemen en parken toeristisch blijven, voorkomt dat de problemen in de toekomst. Het voorkomen dat parken afglijden waardoor ruimte voor oneigenlijk gebruik ontstaat is  een ander vraagstuk dan het oplossen van situaties op de parken die niet vitaal meer zijn. In de actie-agenda moeten we meer visie ontwikkelen op hoe we ervoor gaan zorgen dat parken vitaal blijven en ondernemers kunnen blijven ondernemen.”

Heb je tips voor andere professionals die zich bezighouden met vitale vakantieparken?

“Vanuit mijn opdracht zou ik zeggen: richt je op het ondernemerschap en de vitaliteit van de sector. Welke instrumenten hebben we om te voorkomen dat ondernemers of VvE’s toch lange termijn verhuur gaan toelaten? Ik denk dat dit begint bij het samen met ondernemers creëren van een helder toeristisch-recreatief toekomstperspectief. En door goed in overleg te blijven met gemeenten, zodat zij ook goed snappen wat er achter de slagboom gebeurt en wat de risico’s en uitdagingen zijn waar eigenaren voor staan. Daarnaast is mijn tip: als je wilt ontwikkelen, doe dit dan vanuit de gezamenlijkheid. Zet aan de voorkant alle partijen aan tafel, ga een open gesprek aan en zorg dat mensen weten wat er met hun input wordt gedaan.”

Wat zou je willen weten van andere professionals die zich bezighouden met vitale vakantieparken?

“Ik ben veel minder thuis in het ruimtelijke ordeningsverhaal. Bestemmingsplannen, natuur, enzovoort. Vakantieparken bevinden zich natuurlijk vaak in prachtige gebieden, dichtbij beschermde natuur. Hoe zorgen we ervoor dat al die regels een goede plek krijgen en hoe kunnen we daar het beste mee omgaan? Daar zou ik nog wel meer over willen weten.”

Meer weten over het werk van Vitale Vakantieparken Drenthe? Lees hier het allereerste magazine.