Inventarisatie leergang omgevingswet rondom vakantieparken

Vitale Vakantieparken Drenthe, Vitale Vakantieparken Veluwe en Platform31 willen een leergang over Vakantieparken en de Omgevingswet ontwikkelen. De Omgevingswet biedt in potentie nieuwe en andere kansen om meervoudige opgaven in de ruimtelijke sfeer tot een vertaling te brengen. Het gaat er ook voor zorgen dat het instrumentarium waar nu vaak mee gewerkt wordt, gaat wijzigen. Iets waarop overheden en hun medewerkers voorbereid moeten zijn. De op te zetten leergang wordt inhoudelijk toegespitst op de toepassing van de Omgevingswet op vakantieparken.

Geplaatst op 17-06-2022

De beoogde leergang richt zich daarbinnen op een brede doelgroep. Naast de professional die zich met transformatie/herstructurering van vakantieparken bezighoudt en waarvoor de rol van het ruimtelijk instrumentarium het grootst is, zal deze leergang ook interessant zijn voor hen die met nieuwvestiging, kwaliteitsverbetering, revitalisering en/of uitbreiding van vakantieparken te maken hebben. Dit mede in het licht van actuele ontwikkelingen zoals de heersende overnamegolf en de beperkte sturing die gemeenten daar nu in (denken te) hebben.

Beoogde opbouw leergang

Bij voldoende belangstelling start de leergang in het najaar. De leergang zal vooralsnog bestaan uit vier sessies van 4-5 uur. Bij grote belangstelling wordt bezien of meerdere regionaal te organiseren leergangen (financieel) haalbaar zijn.

Via een mix aan leervormen zorgen we dat u met andere deelnemers onderling aan de gang gaat met casuïstiek en deze lessen leert vertalen naar uw eigen organisatie en collega’s. Tijd om tijdens de leergang kennis te maken met de andere deelnemers zorgt ervoor dat u uw kennis en ervaring met elkaar kan delen. Tijdens de leergang en wie weet ook nog daarna. De inhoudelijke voorbereiding van deze sessies wordt vooraf vastgesteld in nauw overleg met professionals die nu in de praktijk bezig zijn met de aanpak van vakantieparken. Uw bijdrage via de hieronder vermelde internetpeiling helpt daarbij.

Tijdens de leergang wordt voortgebouwd op de feedback van deelnemers die aan het einde van iedere sessie wordt opgehaald. Zo zorgen we dat de volgende sessie nog beter aansluit bij de kennisbehoefte en praktijksituatie van de deelnemers.

Oproep, deel uw ervaring en uw kennisbehoefte – vul de internetpeiling in

De Omgevingswet is veelomvattend. Misschien heeft u al (deels) een beeld van hoe u dit kunt toepassen op het bij uw gemeente levende vraagstuk rond vakantieparken. Als u geïnteresseerd bent om meer te leren, laat dat ons dan weten via deze internetpeiling en geef daar dan ook aan met welke vragen en kennisbehoeften u zit. Dit helpt ons de leergang vooraf nog meer in te richten op wat u en uw collega-professionals willen leren over Vakantieparken en de Omgevingswet.

Vul de internetpeiling in: surveymonkey.com/r/leergangvakantieparken