Inventarisatie transformatiewens recreatiewoningen

Eigenaren of verenigingen van eigenaren (VVE’s) van recreatiewoningen op vakantieparken, met een wens tot transformatie om permanent wonen mogelijk te maken, kunnen zich bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) melden.

Geplaatst op 06-03-2024

Het ministerie van BZK verzamelt deze gegevens naar aanleiding van de motie van Tweede Kamerlid De Groot van oktober 2023 om het transformatiepotentieel van recreatiewoningen inzichtelijk te maken.

Melden kan door dit vragenformulier in te vullen. De inventarisatie loopt tot 31 mei 2024. Vervolgens zullen de persoonsgegevens maximaal 6 maanden worden bewaard.

Na afronding van de inventarisatie gebruikt het ministerie uw e-mailadres om een terugkoppeling te geven.