Managementsamenvatting Eindrapportage Actie-agenda 2018-2020

In november 2018 ondertekenden vertegenwoordigers van het Rijk, de provincies Drenthe, Noord-Brabant en Gelderland, HISWA-RECRON, GGD GHOR Nederland, Stichting Valente, Leger des Heils, het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC) en de VNG, de Actieagenda Vakantieparken 2018-20201.

Geplaatst op 01-02-2021

De Actie-agenda richt zich op het versterken van de regionale en lokale slagkracht, waarbij de integrale en interbe-stuurlijke aanpak uitgangspunt is. Er is hierin rekening gehouden met de economische, veiligheids-, woon-, ruimtelijke en sociale opgave. In deze managementsamenvatting worden beknopt de resultaten van twee jaar Actieagenda belicht. Wat zijn de grootste successen? En waar liggen nog kansen en uitdagingen?

Download de Managementsamenvatting Eindrapportage Actie-agenda 2018-2020 (pdf)