Managementsamenvatting van de tussenrapportage Actie-agenda Vakantieparken augustus

Geplaatst op 21-10-2020

In november 2018 ondertekenden vertegenwoordigers van het Rijk, de provincies Drenthe, Noord-Brabant en Gelderland, RECRON, GGD GHOR, Stichting Valente, Leger des Heils, het Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC) en de VNG de Actieagenda Vakantieparken. De Actieagenda richt zich op het versterken van de regionale en lokale slagkracht, waarbij de integrale en interbestuurlijke aanpak uitgangspunt is. Er wordt hierin rekening gehouden met de economische, veiligheids-, woon-, ruimtelijke en sociale opgave.

De volledige Managementsamenvatting van de tussenrapportage Actie-agenda Vakantieparken augustus is hiernaast te downloaden.