“Preventie op de camping”, artikel in Tijdschrift Gezondheidswetenschappen

Resultaten van twee pilots in West-Brabant in het souterrain van de woningmarkt.  GGD West-Brabant ontwikkelde preventieve werkwijzen voor recreatieparken, naar aanleiding van de sociale crisis die ontstond op camping Fort Oranje. In dit artikel beschrijven Carin Rots, Daniëlle Steenbergen en Joyce de Goede twee pilots die in dit verband werden opgezet.

De ambitie was bewoners van recreatieparken in beeld te krijgen en waar nodig te ondersteunen, en om een stem te geven aan hun verhaal.

Geplaatst op 01-09-2020

Permanente bewoning van vakantieparken kan samengaan met diverse vormen van sociale problematiek. Met permanente bewoning wordt bedoeld dat een park niet gebruikt wordt voor kortdurend recreatief verblijf, maar voor reguliere bewoning. Uit onderzoek blijkt dat het hier niet gaat om incidenten, maar dat het verschijnsel structureel is.

Op alle parken die sociaal-verpleegkundigen van de GGD hebben bezocht (n = 19), worden bewoners aangetroffen die in kwetsbare omstandigheden leven. Deze woonplekken onttrekken zich aan het blikveld van gemeenten en zorginstellingen, mede doordat het wonen op recreatieparken wettelijk niet is toegestaan. Vanuit het perspectief van zorg voor burgers in kwetsbare posities en om het risico op escalatie te verkleinen, is gestart met het ontwikkelen van preventieve werkwijzen in een aantal pilots.

Dit artikel beschrijft hoe de pilots tot stand kwamen, wat de inhoud en resultaten waren, en welke lessen werden geleerd. De bevindingen zijn gebaseerd op een participatief actieonderzoek (juli 2017-juni 2019).