Toezicht en handhaving op vakantieparken

Bevoegdheden toezichthouders in beeld

Geplaatst op 21-10-2020

Sommige Nederlandse vakantieparken hebben hardnekkige veiligheids- en leefbaarheidsproblemen. Toezichthouders spelen een belangrijke rol bij de aanpak daarvan. Daarom is in bijgevoegde factsheet het bestaande toepassingsbereik van de instrumenten en bevoegdheden van toezichthouders op vakantieparken in kaart gebracht. Deze factsheet vloeit voort uit de Actie-agenda vakantieparken.