Vervolgaanpak vakantieparken

Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge heeft een langjarige (vervolg)aanpak voor vakantieparken aangekondigd. Het transformeren van vakantieparken naar woonwijken is onderdeel van deze aanpak. Daarnaast heeft de aanpak als doel criminaliteit op vakantieparken tegen te gaan, kwetsbare bewoners van vakantieparken beter te ondersteunen en vakantieparken te vitaliseren die wél perspectief hebben in de recreatieve sector. De minister stelt een bestuurlijk aanjager aan die met gemeenten en provincies meedenkt in deze aanpak.

Geplaatst op 18-07-2023

Hiermee wordt een vervolg gegeven aan de Actie-agenda Vakantieparken, die loopt sinds 2018. Bovendien wordt de samenwerking met andere ministeries, medeoverheden, de samenwerkende vakantieparken en maatschappelijke partijen voorgezet. Werd in de Actie-agenda Vakantieparken vooral ingezet op landelijke acties die gemeenten en provincies faciliteren, nu is het tijd om steviger aan de slag te gaan op de parken zelf. Daarom wordt ingezet op een betere registratie en monitoring. Wanneer er een duidelijker beeld ontstaat van de situatie op parken, kan effectiever gestuurd worden door gemeenten en provincies.

Lees verder over Vervolgaanpak Vakantieparken.