Privacy

Persoonsgegevens die u opgeeft op actieagendavakantieparken.nl worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Hoe gaan we op actieagendavakantieparken.nl om met uw persoonsgegevens?

Wilt u een brochure aanvragen, een nieuwsbrief ontvangen of deelnemen aan een webinar? Dan hebben wij persoonsgegevens nodig, zoals uw naam, e-mailadres of een fysiek adres. Bij het aanvraagformulier of aanmeldformulier staat vermeld welke gegevens worden gebruikt en waarvoor.

Persoonsgegevens die u opgeeft aan actieagendavakantieparken.nl worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een brochure te ontvangen? Dan worden uw gegevens alleen gebruikt om u die brochure toe te sturen en dus niet voor het toesturen van andere brochures.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

De Rijksoverheid kan gegevens wel gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Bewaren persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens staan in de Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming(AVG).

Zie ook Privacy